zwiń Administrator rze.pl

 

zwiń Poczta - rze.pl
MENU
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

PGE Obrót S.A.

pge-obrot.rze.pl

Rok założenia: 1909

Liczba zatrudnionych: 2123 (etaty)

Adres:

35-959 Rzeszów
ul. 8-go Marca 6
Oddziały:
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie
PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku
PGE Obrót S.A. Oddział II z siedzibą w Łodzi
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
woj. podkarpackie

Kontakt:

 • Telefony:
  • (17) 865 60 00 - Centrala
  • (17) 865 61 13 - Sekretariat
  • (17) 865 61 14 - Sekretariat
  • (17) 865 61 18 - Sekretariat
 • Faks: (17) 865 60 01
 • E-mail: firma.obrotsa@gkpge.pl
 • WWW: www.pge-obrot.pl

Profile działalności

Handel energią elektryczną

Osoby zarządzające firmą:

 • Pan Paweł Prządka - Prezes Zarządu
 • Pani Alicja Rutkowska - Wiceprezes Zarządu
 • Stanisław Micał - Wiceprezes Zarządu

Osoby kontaktowe:

 • Alicja Litwin-Wołek, 17 865 61 16
 • Katarzyna Wiśniowska, 17 865 61 19
 • Piotr Wróbel, 17 865 61 24
Wyroby i usługi

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej.

Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych.

Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót S.A. jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.

Oddziały spółki PGE Obrót S.A.:

 • PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie,
  ul. Tomasza Zana 32 A, 20-601 Lublin
  www.lubzel.pge-obrot.pl
 • PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi,
  Al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź
  www.lze.pge-obrot.pl
 • PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu,
  ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość
  www.zke.pge-obrot.pl
 • PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie,
  ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
  www.zewt.pge-obrot.pl
 • PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku,
  ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok
  www.zeb.pge-obrot.pl
 • PGE Obrót S.A. Oddział II z siedzibą w Łodzi,
  ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź
  www.zelt.pge-obrot.pl
 • PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  www.zeork.pge-obrot.pl
Dane podstawowe
Wizytówka

PGE Obrót S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem produkcji energii elektrycznej i zainstalowanych mocy wytwórczych. Spółki z Grupy PGE posiadają własne kopalnie węgla brunatnego, zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła zarówno w źródłach konwencjonalnych, jak i w źródłach odnawialnych, prowadzą działalność w zakresie obrotu hurtowego energią elektryczną i produktami powiązanymi, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i ciepła.

Działalność Polskiej Grupy Energetycznej koncentruje się na następujących obszarach: Energetyka Konwencjonalna , Energetyka Odnawialna, Energetyka Jądrowa, Obrót Hurtowy, Dystrybucja, Sprzedaż Detaliczna.

Grupa PGE wytwarza rocznie około 53 TWh netto energii elektrycznej. Prąd dostarczany jest do odbiorców za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych o łącznej długości około 270 tys. km. Ponadto, część energii elektrycznej Grupa PGE sprzedaje na rynku hurtowym.

Za detaliczną sprzedaż energii do ponad 5 mln klientów, w tym: firm, instytucji i gospodarstw domowych odpowiedzialna jest spółka PGE Obrót S.A.

Głównym zadaniem spółki sprzedażowej PGE Obrót S.A. jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi, gwarantującej satysfakcję klientów i wzrost sprzedaży. Aby jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania klientów, pracownicy PGE Obrót S.A. opracowują produkty umożliwiające dostosowanie stawek za energię elektryczną do profilu zużycia danego gospodarstwa domowego czy firmy.

W wyniku konsolidacji, która nastąpiła 31.08.2010 r., PGE Obrót S.A. dokonała formalno-prawnego połączenia przez co włączyła do struktury organizacyjnej pozostałych sprzedawców działających w ramach grupy. Powstała tym samym Centrala Spółki w Rzeszowie i siedem oddziałów terenowych z siedzibami w: Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Zamościu, Skarżysku – Kamiennej oraz dwa Oddziały z siedzibą w Łodzi. Przewagą skonsolidowanej Spółki jest możliwość pełnego wykorzystania doświadczeń i najlepszych praktyk każdego z obecnych oddziałów.

Jeszcze bliżej klienta

Za obsługę klienta odpowiedzialne są Biura Obsługi Klienta, do których zadań należą głównie obsługa i pełna opieka nad sprawą klienta, realizacja procesu zawarcia umów oraz sprzedaż usług dodatkowych. PGE Obrót S.A. charakteryzuje wysoka jakość świadczonych usług opartych na partnerstwie i zrozumieniu potrzeb rynkowych poprzez takie kształtowanie ofert produktowych, aby spełniały oczekiwania klientów, tj. tworzenie oferty umożliwiającej dopasowanie stawek za energię elektryczną do profilu zużycia danego gospodarstwa domowego lub firmy. Oprócz zapewnienia klientom wysokiego poziomu obsługi oraz atrakcyjnych i konkurencyjnych ofert, Spółka kładzie ogromny nacisk na proces budowy nowoczesnych kanałów sprzedaży, którego filarem są wysoko wykwalifikowane służby handlowe i marketingowe.

PGE Obrót S.A. angażuje się we wspieranie wyjątkowych inicjatyw kulturalnych i sportowych. Strategia sponsoringowa zakłada wspieranie lokalnych projektów w zakresie kultury, nauki, edukacji i sportu. Sponsoring sportu oraz mecenat nad sztuką wysoką to okazja dla firmy, aby uczestniczyć w życiu Polaków, dając im energię rozumianą jako coś więcej niż prąd w gniazdku.

Wyroby i usługi
Lokalizacja
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu